Wzrost świadomości, czyli zmiany jakie przechodzi Ziemia i jej mieszkańcy, wzrost świadomości, rozwój, bogini
MOTYWACJA

Wzrost świadomości, czyli zmiany jakie przechodzi Ziemia i jej mieszkańcy.

Wzrost świadomości dotyczy każdego mieszkańca tej planety, jednak każdy przechodzi przez ten proces inaczej.

Ziemia jako jeden ogromny organizm, łączący nas wszystkich w sieć wzajemnych powiązań, przechodzi właśnie na wyższy poziom wibracji. Coraz więcej wydarzeń, niosących różne doświadczenia, pojawia się w coraz to krótszych okresach czasu. Kobiety budzą się i rozpoczynają świadomą kreację swoich światów, po to by pociągnąć za sobą mężczyzn. Wzrasta zainteresowanie światem energii, a uzdrawianie zmierza wyraźnie w kierunku medycyny energii, która nie skupia się jedynie na objawach choroby widocznych w ciele fizycznym. Z filmów powstałych na przestrzeni ostatnich lat można odczytać coraz więcej subtelnych przekazów. Każdy przechodzi przez swoje indywidualne procesy, których celem jest wzrost świadomości oraz zestrojenie z Ziemią. Osoby wrażliwe i uważne odczuwają to coraz wyraźniej.

 

Globalna transformacja – globalny wzrost świadomości

 

W tym momencie na Ziemi świadomość skoncentrowana jest na rzeczywistości trójwymiarowej i materii, którą można dotknąć i doświadczyć za pośrednictwem zmysłów. Zmysły niosą za sobą jednak pewne ograniczenia, bo dają nam możliwość stosunkowo wąskiego odbioru światła, dźwięku i energii. W całym spektrum energii odkrytym przez fizyków, możemy za ich pomocą doświadczyć mniej niż 1% tego, co istnieje. Cała reszta jest jakby odfiltrowywana przez umysł, który neguje wszystko co irracjonalne.

Materia, która nas otacza, w zdecydowanej większości składa się bowiem z niczego, dlatego przez niektórych nazywana jest iluzją. Odległości pomiędzy jądrem i powłokami każdego atomu to ogromne przestrzenie, które zajmują zdecydowaną większość całości. Materia posiada jednak wibrację o określonej harmonice, która spaja ją w całość. Jeśli nauczymy się zmieniać tę harmonikę, będziemy w stanie przejść od materii od energii. Z reszta takie rzeczy już się dzieją, bo przecież obok istot fizycznych istnieje wiele bytów energetycznych i efemerycznych, które nie mają formy ani masy i nie podlegają działaniu pola grawitacyjnego.

Przemiany, które zachodzą na Ziemi nabierają wciąż intensywności. Dla osób na nie przygotowanych są zjawiskiem pozytywnym, bo wzmacniają wzrost świadomości i rozwój wewnętrzny. Pomiędzy ludźmi z otwartymi sercami i umysłami rodzi się więc nowy poziom harmonii, który wzmacnia ich pola wibracji. Jedynie ludzi wciąż uśpionych będą owe zmiany drażnić i wywoływać zaburzenia emocjonalne, których też można zaobserwować coraz więcej. Drzwi do procesu ewolucji wiodą bowiem przez to, co nazywamy czuciem, a cywilizacja XXI wieku wartościuje tylko to, co pochodzi od rozumu. Doprowadza to do sztucznego podziału, który zaburza równowagę.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przeniesienie świadomości do subtelnych układów nerwowych oraz daleko poza granice normalnego pojmowania świata. Każdy z nas posiada głęboką łączność z Wszechświatem, jednak nasze przywiązanie do świata materii mocno nas ogranicza. Posiadamy zdolność wszechobecności i świadomości wszystkiego, a ograniczamy się jedynie do rzeczywistości , którą można udowodnić zmysłami. Jesteśmy stwórcami, a odgrywamy rolę stworzenia. Jak zatem wznieść się ponad te ograniczenia i wkroczyć w wyższy wymiar świadomości?

 

Równowaga a wzrost świadomości

 

Wyobraź sobie piramidę o podstawie kwadratu. Jej wierzchołek jest symbolem rozwoju świadomości, a cztery kąty podstawy stanowią kamienie węgielne Twojej egzystencji. Wzrost, którego doświadczasz, przebiega wewnątrz tej piramidy, po spirali, od dołu ku górze. Spirala ta nie ma końca, bo po osiągnięciu danego poziomu natychmiast pojawia się następny. To nie stanowi problemu, bo pokłady Twojej energii życiowej, gromadzonej w Ka (ciele energetycznym) wciąż się odnawiają. By rozwój był jednak stabilny wymagane jest oparcie o wszystkie cztery punkty podstawy piramidy równowagi.

  1. Relacja z ciałem fizycznym oraz innymi ciałami subtelnymi, w tym z Ka. To założenie, które mówi, że aby doświadczyć prawdziwego wzrostu świadomości, trzeba zadbać o to, by ciała z jakich się składamy były silne i pełne energii. Dotyczy to także ciała fizycznego, które wzmocnić możesz w naprawdę przyjemny sposób na siłowni 🙂
  2. Relacja ze sobą i innymi. Pozytywne i uczciwe relacje z innymi ludźmi są niezwykle istotne w prawidłowym przebiegu rozwoju. Gdy staniesz się otwarta i bezpośrednia oraz nauczysz się szczerze komunikować swoje potrzeby i pragnienia, drugi człowiek stanie się dla Ciebie lustrem. Zobaczysz w nim swoje odbicie i uświadomisz sobie znacznie więcej niż dotychczas.
  3. Relacja do funkcji pełnionych w społeczeństwie, świecie i Wszechświecie. Zawodowo możesz zajmować się czymkolwiek chcesz. Liczy się nie tylko co robisz, ale również jak to robisz. Twoja praca powinna bowiem stanowić sposób na wyrażenie Twojej prawdziwje istoty. Zamiast wykonywać więc kolejne czynności machinalnie, poświęć im swoje zaanagażowanie, skupienie i energię.
  4. Relacja z żywiołami, które tworzą nasz świat. Ziemia, woda, ogień, powietrze (przetrzeń) połączyły się ze sobą, byśmy mogli przybrać formę fizyczna i doświadczyć świata o większej gęstości. Wdzięcznośc wobec tych żywiłów stanowi uniwersalne zrozumienie energii, a połączenie z nimi daje spokój i odpoczynek. Współczesna cywilizacja zorientoewana na rozwój technologii, szuka zatem wytchnienia nie tam gdzie trzeba.

Wzrost świadomomości oznacza w tym ujęciu zrozumienie tych czterech poziomów relacji, które w naturalny sposób prowadzą do radości płynącej z tu i teraz. Odłączenie się od fikcyjnych światów przeszłości i przyszości daje możliwość dalszego rozwoju, który rozpatrzyć można również przez pryzmat systemu siedniu czakr. Zmiany, których obecnie doświadamy odpowiadają przejściu na poziom czakry czwartej.

 

Wzrost świadomości a czakry

 

Czakra pierwsza – Ziemia i przetrwanie

Nasze zbiorowe przetrwanie jest w tym momencie zależne od naszego związku z Ziemią, której zdrowie jest niezbędne do naszego dalszego rozwoju. Nasze korzenie to w końcu harmonijne połączenie z Ziemią – bliski kontakt z naturą, kóra stanowiła podstawę egzystencji naszych przodków. Życie dawniej zależne było od rytmów światła i ciemności, zimna i ciepła, deszczu i suszy. Dzisiaj, nie do końca świadomie, odcinamy sie od swoich korzeni i wprowadzając coraz więcej nowoczesnej technologii niszczymy naturalna biosferę Ziemi.

 

Czakra druga – Woda i seksualność

Początki kulturowego stadium czakry drugiej to koniec epoki lodowcowej, który przyniósł sporo nowych możliwości. Globalna wiosna umożliwiła rozwój rolnictwa i technologii nawadniania oraz żeglugę. To zapewniło ludziom pewien poziom stabilności, który z kolei doprowadził do rozkwitu kultury, sztuki, handlu i architektury. Ludzie nie musieli martwić się już o przetrwanie, skupili się więc na przyjemnościach. W ciągu 7 tys. lat populacja wzrosła z 5 do 100 milionów.

 

Czakra trzecia – Ogień i wola

W epoce żelaza produkowano narzędzia i broń, którą wykorzystywano przeciwko obcym kulturom. Dzisiaj zmienił się tylko sposób walki. Ogniem naszych czasów stała się nowoczesna technologia. Dominacja patriarchalna prześladuje nas jednak po dziś dzień, pod postacią władzy politycznej. Sposobem na przełamanie pasywnych nawyków i obranie nowego kierunku wydaje się być wolna wola, która jest czymś stosunkowo nowym. Dzięki niej wśród społeczeństwa wyłonić można indywidualistów, którzy stają się kreatywnymi współtwórcami procesu ewolucji.

 

Czakra czwarta – Miłość i równowaga

Chrześcijaństwo stanowi próbę przejścia na poziom czakry czwartej. Nadrzędne wartości jakie promuje to przecież miłość, jedność i przebaczenie. Niestety na przestrzeni lat zdecydowana większość chrześcijańskich nauk została pomieszana i zniekształcona. Praktykowanie równowagi w pewnym momencie zastąpiono wyprawami krzyżowymi i paleniem czarownic na stosie. Brak zrozumienia dla wartości odpowiadających wyższym czakrom oraz deprecjonowanie niższych czakr, doprowadziło do utraty równowagi. Odzyskać ją można mieszając na poziomie serca wszystkie energie.

 

Czakra piąta – Dzwięk i komunikacja

Na przestrzeni ewolucji nastąpiło wiele przeskoków w komunikacji: okrzyki, pieśni, mowa, radio, telewizja i w końcu Internet. Akceptując komunikację na wielu poziomach i we wszytskich postaciach, uczymy się, rozwijamy i osiągamy coraz wyższy poziom świadomości. Pojedyncze międzyludzkie powiązania łączą się stopniowo w globalną sieć świadomości, którą nazwać można globalnym mózgiem lub noosferą. Najbardziej wyrazistym przejawem tego zjawiska jest właśnie Internet.

 

Czarka szósta – Światło i intuicja

Metody przekazywania informacji zmierzają w kierunku holistycznej prezentacji obrazów. Skomplikowane równania matematyczne coraz częściej zastępuje się ruchomymi obrazami. Strony sieci globanej WWW oprócz tekstu mogą teraz zawierać także grafikę i animację. Filmy wypieraja powoli książki. Emotikony – wiadomości tekstowe. Bardzo popularnym narzędziem rozwojowym stała się wizualizacja, która wykorzystywana jest coraz częściej i na wiele sposobów. Coraz częściej spotkać można także ludzi zajmujących sie “paranormalnymi” odczytami. I na szczęście coraz częściej polegamy na intuicji porzucająć uporczywe racjonalizowanie 🙂

 

Czakra siódma – Myśl i świadomość

Na poziomie całego społeczeństwa czarka siódma symbolizuje rozwój globalnej świadomości. Zwiększa się wiedza poszczególnych jednostek. Wzrasta zainteresowanie duchowością i światem energii. Rośnie popularnośc jogi i medytacji. Nieskończenie wiele nowych powiązań prowadzi ludzkość do poziomu lotosu o tysiącu płatkach.

 

A Ty, rezonujesz z tymi zmianami?

 

 


Ten wpis pochodzi prosto z serca. Powstał w oparciu o mój aktualny stan wiedzy i poziom świadomości, które nieustannie się poszerzają i wzrastają. Jeśli z czymś się nie zgadzasz albo chcesz dowiedzieć się więcej umieść komentarz pod nim lub wyślij maila.