• wrażliwość emocjonalna
    PSYCHE

    Wrażliwość emocjonalna-prawa kontra lewa półkula.

    Wrażliwość emocjonalna to piękna dar, dzięki któremu człowiek może dostrzec to co dla innych jest niewidzialne.   Na wstępie chciałam zadać Ci kilka pytań. Ja też na nie odpowiedziałam i zawarłam krótkie odpowiedzi w nawiasy. Jeśli Twoje są takie same…